Bộ dữ liệu đàn organ YAMAHA

Bo Du Lieu Dan Organ Yamaha 872 3
Bộ dữ liệu đàn organ YAMAHA: PSR 2100 – PSR 3000 – S700 – S710 – S900 – S910 – S900 – S750 – S950 – S770 – S970
Tải dữ liệu đàn – Style, Voice, Bank cho đàn organ YAMAHA (Bộ 1)
Bộ tiếng (Voice), Bank tiếng, bộ Style cho đàn organ YamahaFile dữ liệu cho đàn Organ Yamaha (PSR 2100 – PSR 3000 – S700 – S710 – S900 – S910 – S900 – S750 – S950 – S770 – S970)Link download Style đầy đủ (Những điệu cần thiết cho đàn organ Yamaha): Link google drive

bo du lieu dan organ yamaha 872

Pass giải nén: nhackhuc.com

_________________________________

Link download Style (Điệu cho đàn organ Yamaha): Link google drive

bo du lieu dan organ yamaha 872

Pass giải nén: nhackhuc.com

_________________________________

Link download Voice (Tổng hợp các file tiếng cho đàn organ Yamaha): Link google drive

bo du lieu dan organ yamaha 872

Pass giải nén: nhackhuc.com

_________________________________

Link download Bank (Bank tiếng cho đàn organ Yamaha): Link google drive

bo du lieu dan organ yamaha 872

Pass giải nén: nhackhuc.com

Tác giả bài viết: Hạ Thu