Giúp trẻ dễ nhớ các vị trí nốt trên khuông nhạc

Trước khi bạn bắt đầu học nhạc, bạn cần phải nắm vững được một số kiến thức kí hiệu âm nhạc: khuông nhạc, khóa nhạc, vị trí và tên của cơ nốt nhạc cơ bản để có thể tự đọc tên nốt của bản nhạc đó.

  1. Khuông nhạc : gồm 5 dòng kẻ song song và cách đều nhau tạo thành 4 khe. Dòng kẻ và khe được đếm từ dưới lên trên.
  2. Đầu mỗi khuông nhạc có khóa son.
  3. Có 7 tên nốt nhạc: Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si.
  4. Cách để trẻ dễ nhớ ví trí của các nốt trên khuông nhạc có khóa son:

Có 2 dạng nốt : nốt nằm giữa các dòng kẻ và nốt nằm giữa các khe.

  • Đối với các nốt nằm giữa dòng kẻ ta có câu thần chú: Mi, Son, Si, Rê, Fa.

Mi (nằm giữa dòng kẻ 1)

Son (nằm giữa dòng kẻ 2)

Si (nằm giữa dòng kẻ 3)

Rê (nằm giữa dòng kẻ 4)

Fa (nằm giữa dòng kẻ 5)

– Đối với các nốt nằm giữa khe ta có câu thần chú: Fa, La,  Đô, Mi

Fa ( nằm giữa khe 1)

La ( nằm giữa khe 2)

Đô ( nằm giữa khe 3)

Mi ( nằm giữa khe 4)

Giáo viên cho trẻ học thuộc 2 câu thần chú.

– Dòng kẻ : Mi, Son, Si, Rê, Fa.

– Khe : Fa, La, Đô, Mi.

Giáo viên cùng trẻ đếm lần lượt đến vị trí của nốt nhạc.

Ví dụ: vị trí nốt nhạc nằm giữa dòng kẻ 3. Giáo viên và học sinh cùng đếm Mi(từ dòng kẻ 1), Son ( dòng kẻ 2), Si ( dòng kẻ 3) rồi dừng lại. Giáo viên kết luận nốt nhạc đó là nốt Si.

Tương tự như vậy đối với các nốt nằm giữa khe, theo phương pháp đó ta cùng lần lượt tìm ra tên nốt nhạc.

Thế là xong!!!

Cứ theo phương pháp đó trẻ sẽ làm quen và biết cách tìm tên các nốt nhạc một cách thành thạo.

Tại Khát Vọng Music chúng tôi có những lớp vỡ lòng và nâng cao Piano, Organ cho các em nhỏ từ 6 tuổi đến 15 tuổi. Các bạn có thể tham khảo tất cả các khóa học của Khát Vọng Music tại đây.