Thời gian:

thứ 2,3,4,5,6

sáng 8h- 11h,

chiều 13h30- 16h30

tối 17h-20h30

học phí:

lớp tập thể :5,6 học viên học phí 800.000 /tháng( tuần 2 buổi)

lớp thường : 2,3 học viên học phí 1.600.000/tháng ( tuần 2 buổi)

cá nhân      : 1 học viên học phí 2.400.000/tháng ( tuần 2 buổi)

Nội dung học.

học classic

học đệm hát