Đàn Piano Điện Yamaha SCLP 6350 ( digital piano)

28,000,000