Đàn Piano điện Yamaha CVP 705

70,000,000 65,000,000