Tag Archives: xứng âm

Vì sao chúng ta nên học xứng âm

Vì sao chúng ta nên học xứng âm - Khát Vọng Music

Chắc hẳn các bạn còn nhớ những bài tập đọc nhạc mà chúng ta đã được học ở các lớp dưới, kèm theo mỗi bài học là gõ nhịp, vỗ tay và cả hát nốt. Đó chính là xướng âm và mỗi người chúng ta đã được học phần cơ bản nhưng quan trọng này […]