Tag Archives: Yamaha U1 U2 U3

Những ký tự E, F, G, H … ở sau đàn Piano Yamaha U1, U2, U3 có ý nghĩa gì?

Khi đi mua đàn Piano nhất là Piano cũ mọi người thường thắc mắc hỏi tại sao trên cây đàn Piano lại có ký tự là những chữ cái như, C, D, E, F, G, H…? cho biết gì. Để mọi người hiểu rõ hơn Khát Vọng Music sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn […]